Da się czy nie? Studium wykonalności projektu    

Każdy duży projekt poddawany jest szczegółowej ocenie. Analizowane są różnorodne kryteria, które pozwalają na sprawdzenie tego czy opłacalnym jest angażowanie zasobów w jego realizację. Przeprowadzane są więc między innymi szczegółowe analizy ekonomiczne i techniczne, sprawdzany jest także wpływ powstania inwestycji na środowisko i jego wymiar społeczny. Opracowaniem takim stać się może na przykład studium wykonalności projektu.

Sposób na uniknięcie błędów i nietrafionych inwestycji

Studium wykonalności przez niektórych postrzegane jest jako bardziej rozbudowana forma biznes planu. Rzeczywiście, dopatrywać można się tu pewnych wspólnych mianowników. Znacząco dokumenty te różnią się jednak pomiędzy sobą stopniem szczegółowości i objętością. O ile bowiem biznes plan opracować można w przeciągu kilku dni, o tyle sporządzenie studium wykonalności (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/) to już praca na długie tygodnie. Nie da się zrobić tego od ręki, konieczne jest naprawdę zebranie bardzo szczegółowych informacji i danych, a także umiejętne zebranie ich w całość i przelanie na papier, przy okazji wyciągając też należyte wnioski z tego płynące.